Mensahe ng UN Secretary-General para sa World Humanitarian Day (19 August 2015)

Sa World Humanitarian Day, binibigyang parangal natin ang dedikasyon at sakripisyo ng mga manggagawa at boluntaryo sa buong mundo na nagtatalaga ng kanilang mga sarili upang tulungan ang pinaka-mahina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili.

Sa taong ito, higit sa 100 milyong kababaihan, kalalakihan at mga bata ay nangangailangan ng ayudang pansagip-buhay. Ang bilang nga mga taong apektado ng kaguluhan at pakikipaglaban ay umabot na sa antas tulad nang sa Pangalawang Digmaang Pandaigdigan, o Second World War, samantalang ang bilang ng apektado ng kalamidad ay nananatiling mataas.

Sa Araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang ating pagkatao. Ang mga pamilya at komunidad na nagsusumikap na makaahon sa mga kagipitan ngayon ay nagpapakita pa rin ng dignidad at katatagan. Kinakailangan nila ang ating pinagibayong pangako na gagawin ang lahat upang mabigyan sila ng mas maiging kinabukasan.

Bawat isa sa atin ay maaaring makatulong, lalong lalo na sa ating mundo ngayon na inuugnay sa paraang “digital.” Bawat isa sa atin ay may kakayanan at responsibilidad na himukin ang ating kapwa tao na tumulong sa iba at lumikha ng isang mundong higit na makatao.

Sa World Humanitarian Day ngayong taon, hinihimok ko ang lahat na magpakita na pakikiisa bilang mamamayang pandaigdigan sa pamamagitan ng pagsali sa #ShareHumanity campaign. Ipahiram ninyo ang inyong social media feed sa isang araw upang itaguyod ang paggawang makatao at tulungang marinig ang mga walang boses sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga kwento ng kahirapan, pagasa, at pagbangon.

Sa susunod na Mayo, magaganap sa istanbul, Turkey ang unang World Humanitarian Summit. Ang Summit na ito ay magbibigay-daan sa mga pinuno ng mga bansa, at mga lider ng NGO, pribadong sektor, mga komundidad na na-apektuhan ng krisis, at mga ahensiyang multilateral na makapag-anunsiyo ng mga bagong pagkaka-sama na makapagbabawas ng paghihirap at upang mapalakas ang 2030 agenda para sa sustainable development.

Umaasa ako sa suporta ng lahat ng sektor ng lipunan upang maging matagumpay ang World Humanitarian Summit. Sa ating pagtutulong-tulong, makapagtatayo tayo ng isang mundong mas makatao at may mas malalim na panata para sa nakapagsasagip-buhay na aksyong makatao.